Община Добричка

Основно училище "Пейо К. Яворов"

Кратка история

    В началото на ХХ век с постепенното увеличаване броя на българските деца в с. Стефаново, се е увеличила и нуждата от училище. Така около 1905г. по инициатива на някой по-будни българи е открито частно училище.
    Първа учителка в него е била г-жа Златева от гр.Добрич.
   След окупацията на Южна Добруджа през 1913г. българското училище е било закрито и заменено с румънско.

СТАРАТА СГРАДА НА УЧИЛИЩЕТО

През 1921г. - 1922г. е била построена сграда за училище, която се използвала до построяването на днешната.
   След присъединяването на Южна Добруджа към България през 1940г. българското училище отново е открито на мястото на румънското.
    До 1943г. - 1944г. училището е било начално.
    През 1944г. се открива пълна прогимназия от Първи до Седми-Осми клас на обучение.
    Първи учители в него са били:
     - Тодор Н. Тошев;
     - Димитричка Т. Тошева;
     - Евгения Ат. Илиева;
     - Анка Д. Нейкова;
     - Михаил Ст. Гайдаров
     и други.
    Поради големия брой на децата, сградата на училището е вече недостатъчна и се наложило използването и на други сгради като стари магазини и стаи от читалището.
    Около 1944г. е имало и турско училище, което се е помещавало в местната джамия.
    След закриването на училищата от съседните села / с.Пчелино-1967г., с.Одърци-1968г., с.Славеево-1970г. / се явява необходимостта от нова голяма сграда отговаряща на съвременните изисквания и способна да побере учениците от закритите училища от съставните села на общината.
    На 18.09.1968г. е започнат строежа на ново дванадесет-класно съвременно училище. В началото финансирането се е осъществявало със средства от ТКЗС, а по-късно със средства от самооблагането и от лимит отпуснат от Окръжен народен съвет - Толбухин.
 
  На 15.09.1972г. Основно Училище "Пейо Крачолов Яворов" е тържествено открито. На откриването присъства детският писател РАН БОСИЛЕК.
    В битово отношение училището е добре обзаведено, с ученически стол, учебни кабинети и учебни помагала.
    Двора е залесен и озеленен с подходящи декоративни дървета, рози и други цветя.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg